Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Johannes 14 : 6

In verband met de maatregelen tegen het Coronavirus is er GEEN BIJBELCLUB, in ieder geval tot en met 10 april. We houden je via deze website op de hoogte wanneer de club weer start.
Kijk elke dag op de website voor de Bijbeltekst van de dag met de bijbehorende vraag!

Bijbelrooster

Fijn dat jullie op dit Bijbelrooster kijken! Nu we geen club kunnen houden, willen we toch graag met jullie nadenken over de Bijbel. Daarom hebben we voor elke dag een stukje opgezocht in de Bijbel. Je kunt dit in je eigen Bijbel lezen. Als je die niet hebt, kun je ook op het Bijbelgedeelte klikken, dan kun je het Bijbelgedeelte online lezen.

We beginnen met Bijbelgedeelten over het begin van de wereld. Daarna gaan we nadenken over het lijden en sterven van Jezus, want over enkele weken is het Goede Vrijdag. Op die dag denken we er aan dat Jezus aan het kruis is gestorven.

Elk Bijbelstukje leggen we uit. Daarna staat er een vraag. Schrijf elke dag het antwoord van de vraag op. Als de club weer mag starten, kun je de antwoorden inleveren en dan krijg je een klein cadeautje. Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen, zie Contact.

28 maart

Lees: Mattheüs 26 vers 47-50

Nadat Jezus heeft gebeden, komt Judas met de soldaten om Jezus gevangen te nemen. Jezus liet Zich gewillig gevangen nemen.

Vraag: Wat gaf Judas aan Jezus?

27 maart

Lees: Lukas 22 vers 39-44

Jezus bidt tot God, Zijn Vader in de hemel. Hij vraagt of het lijden weggenomen mag worden. Maar alleen als het de wil van God de Vader is. Jezus heeft zo’n strijd dat Hij bloeddruppels zweet.

Vraag: Wie komt Jezus versterken (bemoedigen/ondersteunen)?

26 maart

Lees: Mattheüs 26 vers 26-30

Jezus deelt zijn vrienden brood aan de maaltijd. Hij zegt: Zoals het brood wordt gebroken, zo zal Mijn lichaam sterven. En als Hij de wijn uitdeelt, zegt Hij: Zoals de wijn wordt ingeschonken, zo zal Mijn bloed stromen tot vergeving van zonden.

Vraag: Waar gaat Jezus na de maaltijd naar toe?

25 maart

Lees: Mattheüs 26 vers 19-25

Nadat Hij de voeten heeft gewassen, vertelt Jezus dat één van Zijn vrienden Hem zal verraden. Zijn vrienden willen weten wie dat zal doen.

Vraag: Wie wijst Jezus aan als Zijn verrader?

24 maart

Lees: Johannes 13 vers 3-10

Jezus zit met Zijn vrienden aan de maaltijd. Iedereen heeft vieze voeten en Jezus gaat ze wassen. Dat was het werk voor een slaaf. Hij deed dit als een voorbeeld voor ons om ook anderen te dienen.

Vraag: Welke vriend van Jezus wilde eerst niet dat Jezus zijn voeten waste?

23 maart

Lees: Mattheüs 21 vers 1-9

Jezus rijdt op een ezelin naar de stad Jeruzalem. Vroeger was dat een teken dat je koning was. De mensen juichen Hem toe.

Vraag: Wat leggen de mensen voor de ezelin op de weg?

22 maart

Lees: Mattheüs 20 vers 17-19

Jezus vertelt aan Zijn vrienden dat Hij gaat lijden en sterven en dat Hij weer levend wordt.

Vraag: In welke stad zal Jezus veroordeeld worden?

21 maart

Lees: Genesis 3 vers 13-15

God zoekt Adam en zijn vrouw op nadat ze ongehoorzaam geweest zijn. Hij vraagt wat ze hebben gedaan? De vrouw geeft de slang de schuld en deze wordt door God gestraft. Ook de mensen worden gestraft, zij zullen sterven. Maar God geeft ook de belofte dat de duivel overwonnen zal worden door Jezus.

Vraag: Eerst was alles goed. Door de zonde zijn er veel erge, verdrietige dingen. Noem jij er eens een paar.

20 maart

Lees: Genesis 3 vers 1-8

God had alles heel goed gemaakt, ook de mensen. Maar de duivel wil alles kapotmaken. Hij verleidt de mensen door middel van een slang. Hij zegt dat ze niet zullen sterven als ze ongehoorzaam zijn aan de opdracht van God.

Vraag: Wat deden Adam en zijn vrouw Eva, waarmee ze ongehoorzaam waren aan God?

19 maart

Lees: Genesis 1 vers 26 – 28 en 31

God heeft alles gemaakt, de hemel, de aarde, de zee, alle dieren, alles! Ook de mensen zijn door God gemaakt. Toen God alles gemaakt heeft, zag Hij dat het heel goed was.

Vraag: Op welke dag heeft God de mensen gemaakt?

18 maart

Lees: Genesis 1 vers 1-5

Dit is de eerste Bijbeltekst van de dag. De komende dagen komt er elke dag een nieuw stukje online. Bij elk stukje is er ook een vraag om je te helpen bij het lezen en begrijpen van de Bijbeltekst.

De Bijbeltekst die je gelezen hebt is het eerste stukje uit de Bijbel. Het beschrijft hoe God het ritme van dagen en nachten maakt.

Vraag: Hoe is alles om ons heen ontstaan?